Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website bán hàng của chúng tôi: https://depplusvn.com.

Dữ liệu cá nhân và tại sao chúng tôi phải thu thập dữ liệu này?

Bình luận

Khi khách hàng để lại các bình luận trên trang này, chúng tôi thu thập dữ liệu nhằm phản hồi chân thực chất lượng sản phẩm do chính khách hàng bình luận về sản phẩm của chúng tôi, và kể cả địa chỉ IP của khách hàng trên trình duyệt của họ để bảo mật và tránh tình trạng spam.

Liên hệ

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng form này để liên hệ với chúng tôi. Nhằm mục đích phản hồi tốt nhất mọi ý kiến đóng góp và đánh giá chất lượng phục vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi hoặc điền thông tin khi đặt hàng, bạn có thể chọn để lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những tiện ích của bạn để bạn không phải điền lại chi tiết của bạn khi bạn để lại một bình luận khác. Các cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn có một tài khoản và bạn đăng nhập vào trang web này, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình kéo dài trong một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét hoặc đặt mua hàng, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Đội ngũ quản lý website www.depplusvn.com